maj 2024

SPWZOZ w Stargardzie zatrudni lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na opisie badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologii. Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe. Kontakt: Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa – Barbara Turkiewicz, tel. 600 419 000, lub tel.: 91 5789 207, 91 578 92 […]

SPWZOZ w Stargardzie zatrudni lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej. Read More »

Postępowanie konkursowe nr 12/2024 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach leczenia szpitalnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.

Postępowanie konkursowe nr 12/2024 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach leczenia szpitalnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE] Read More »

Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby na stanowisko Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zatrudni osobę na stanowisko: Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego. Wymagania konieczne dla kandydatów: wykształcenie wyższe medyczne; posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego lub lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub lekarza posiadającego specjalizację II

Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby na stanowisko Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego Read More »

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content