Postępowanie konkursowe nr 13/2024 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach leczenia szpitalnego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799 t.j.) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., […]

Postępowanie konkursowe nr 13/2024 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach leczenia szpitalnego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE] Read More »