Administrator

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w obszarze realizacji: A) świadczeń zabiegowych w ramach pakietu onkologicznego oraz opieki nad pacjentami operowanymi przez Oferenta, B) określonych grup JGP: H21, H22, H23, H32, H33, H83 oraz opieki nad pacjentami operowanymi przez Oferenta   w ramach leczenia szpitalnego, w zakresie chirurgii […]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ROZSTRZYGNIĘCIE] Read More »

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim.   Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 07/2016 z dnia 01.03.2016 r. informuje, że w ww. postępowaniu z

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej [ROZSTRZYGNIĘCIE] Read More »

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPWZOZ [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego 02.09.2014 r.   udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom przyjętym do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania  konkursowego w terminie do 09 września 2014 roku  wybrano ofertę złożoną przez:   Prywatny Gabinet

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPWZOZ [ROZSTRZYGNIĘCIE] Read More »

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 16.05.14 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom przyjętym do Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SPWZOZ

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego 16.05.2014 r.   udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom przyjętym do Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania  konkursowego w terminie do 27 czerwca 2014 roku  wybrano ofertę złożoną

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 16.05.14 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom przyjętym do Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SPWZOZ Read More »

Konkurs ofert na udzielenie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie Szczecińskim na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008,

Konkurs ofert na udzielenie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży Read More »

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych całodobowo oraz pełnienie dyżuru medycznego pacjentom przyjętym do SOR SPWZOZ [ROZSTRZYGNIĘCIA]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego 30.10.2013 r.: 1. udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – pacjentom przyjętym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom przyjętym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWZOZ Stargardzie Szczecińskim. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż w wyniku prowadzonego

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych całodobowo oraz pełnienie dyżuru medycznego pacjentom przyjętym do SOR SPWZOZ [ROZSTRZYGNIĘCIA] Read More »

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń polegająych na wykonywaniu sekcji zwłok wraz z badaniami histopatologicznymi na rzecz SPZZOZ

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zaprasza oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń polegająych na wykonywaniu sekcji zwłok wraz z badaniami histopatologicznymi na rzecz SPZZOZ Read More »

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content