Konkurs ofert na udzielenie świadczeń polegająych na wykonywaniu sekcji zwłok wraz z badaniami histopatologicznymi na rzecz SPZZOZ

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zaprasza oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie […]

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń polegająych na wykonywaniu sekcji zwłok wraz z badaniami histopatologicznymi na rzecz SPZZOZ Read More »