2016

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej [PRZEDŁUŻENIE]

OGŁOSZENIE W sprawie przesunięcia terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej (obejmujące udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej, wg zapotrzebowania Udzielającego zamówienia w jednostkach organizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.   Zgodnie z postanowieniem Rozdziału IV pkt. 8 SWKO […]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej [PRZEDŁUŻENIE] Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach dyżuru medycznego [PRZEDŁUŻENIE]

OGŁOSZENIE W sprawie przesunięcia terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.   Zgodnie z postanowieniem Rozdziału IV pkt. 6 SWKO Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w dniu 03

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach dyżuru medycznego [PRZEDŁUŻENIE] Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii

D Y R E K C J A   Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r.   o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)   oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej [UNIEWAŻNIENIE]

OGŁOSZENIE W sprawie unieważnienia w części postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ogłoszonym w dniu 28.12.2016 r. Unieważnienie dotyczy w części Pakietu A) na podstawie art. 150 ust.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej [UNIEWAŻNIENIE] Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii:

D Y R E K C J A   Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27   na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r.   o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)   oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii: Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym

D Y R E K C J A   Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r.   o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2015.618 z późn. zm.)   oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej

D Y R E K C J A   Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r.   o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)   oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej Read More »

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content