Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby na stanowisko Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie zatrudni osobę na stanowisko: Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego.

Wymagania konieczne dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe medyczne;
 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
  lub lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub lekarza posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lub lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej;
 • tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium diagnostycznym – mikrobiologicznym,
 • umiejętność zarządzania zespołem.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte ogłoszeniem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego ogłoszeniem,
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko.

 

Ww. dokumenty należy składać:
– osobiście lub pocztą na adres: SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard (Kancelaria pok. 007);
– pocztą e-mail: biuro@zozstargard.pl

Kontakt:
– Barbara Turkiewicz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 578 92 03,
– Katarzyna Buczek – Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych tel. 91 578 92 07.

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2024, 12:50:37, przez Szymon Kulas


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content