Postępowanie konkursowe nr 9/2024 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. […]

Postępowanie konkursowe nr 9/2024 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. [ROZSTRZYGNIĘCIE] Read More »