2013

Konkurs ofert na udzielenie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie Szczecińskim na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, […]

Konkurs ofert na udzielenie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży Read More »

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych całodobowo oraz pełnienie dyżuru medycznego pacjentom przyjętym do SOR SPWZOZ [ROZSTRZYGNIĘCIA]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego 30.10.2013 r.: 1. udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – pacjentom przyjętym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom przyjętym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWZOZ Stargardzie Szczecińskim. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż w wyniku prowadzonego

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych całodobowo oraz pełnienie dyżuru medycznego pacjentom przyjętym do SOR SPWZOZ [ROZSTRZYGNIĘCIA] Read More »

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content