2013

Konkurs ofert na udzielenie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie Szczecińskim na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, […]

Konkurs ofert na udzielenie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży Read More »

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych całodobowo oraz pełnienie dyżuru medycznego pacjentom przyjętym do SOR SPWZOZ [ROZSTRZYGNIĘCIA]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego 30.10.2013 r.: 1. udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – pacjentom przyjętym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom przyjętym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWZOZ Stargardzie Szczecińskim. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż w wyniku prowadzonego

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych całodobowo oraz pełnienie dyżuru medycznego pacjentom przyjętym do SOR SPWZOZ [ROZSTRZYGNIĘCIA] Read More »


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content