Konkurs ofert na stanowisko pielęgniarki/położnej oddziałowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko                                                Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej:

–  Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego

–  Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 ze zmianami).

Dokumenty, określone w § 12 powyższego rozporządzenia, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają do 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, do Kancelarii Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ ul. Wojska Polskiego 27
w Stargardzie.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału……………………………….

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 14 dni po zakończonym terminie składania ofert w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym ZOZ. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ, ul. Wojska Polskiego 27.

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:38:50, przez Administrator


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content