Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WIELOSPECJALISTYCZNYM

ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

Kandydaci powinni złożyć dokumenty stwierdzające:

  • wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu,
  • podanie o przyjęcie na stanowisko głównego księgowego,
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Kandydat na stanowisko „Głównego Księgowego” w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w terminie do dnia 02.02.2018 r. pod adresem:

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 27

73-110 Stargard

Sekretariat

Prosimy o umieszczanie w podaniu oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:36:41, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content