Jednostki organizacyjne

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Koordynator: lek Jan Kalinowski specjalista medycyny ratunkowej i chirurgii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Izabela Majewska

Zapewniamy przyjęcie i udzielanie świadczeń u pacjentów kierowanych lub zgłaszających się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Zapewniamy szybką diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową w oparciu o własne wyposażenie (USG, RTG, Analizator Parametrów Krytycznych) oraz tomografię komputerową. Wykonujemy niezbędne zabiegi lecznicze. W zależności od potrzeb nasi pacjenci są przekazywani do innych oddziałów szpitala celem zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych. Osoby, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego po konsultacji lekarza specjalisty, wykonanych badaniach, zabiegach otrzymują wypis z zaleceniami dalszej opieki lekarza POZ, lub specjalisty.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik: lek Modest Małecki specjalista w anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka Oddziałowa: Renata Żygalska

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej zabezpiecza leczenie pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt wspomagający niewydolność oddychania i krążenia. Każde stanowisko daje możliwość pełnego monitoringu funkcji życiowych pacjenta. Oddział zapewnia całodobową opiekę nad pacjentami. Lekarze anestezjolodzy i pielęgniarki specjalistki przygotowują do operacji wszystkich pacjentów z oddziałów zabiegowych. Prowadzą znieczulenia w czasie zabiegu operacyjnego i nadzór nad pacjentem w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Dzięki wysokim kwalifikacjom lekarzy i pielęgniarek jest możliwe przeprowadzenie zabiegu operacyjnego u osób w podeszłym wieku i obciążonych wieloma schorzeniami.

Oddział Chorób Wewnętrznych

Kierownik: Beata Skobel lekarz kardiolog specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka oddziałowa: Iwona Zibrowska-Osóch

Zapewniamy kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie chorób: układu krążenia, cukrzycy, oraz przewodu pokarmowego. Dbamy przede wszystkim o dogłębną diagnostykę schorzenia w optymalnym czasie, gdyż tylko poznanie istotnych przyczyn dolegliwości daje szanse na skuteczne leczenie. Podczas pobytu pacjenta zapewniamy usługi rehabilitacyjne w zakresie kinezyterapii oraz instruktaż w zależności od wskazań lekarskich. Lekarze specjaliści na bieżąco korzystają ze specjalistycznych konsultacji. W wybranych przypadkach poszerzamy diagnostykę o nakłucia cienkoigłowe (węzły chłonne obwodowe, zmiany skórne). Wykonujemy punkcje diagnostyczne i lecznicze jam opłucnowych. W razie potrzeby korzystamy z usług innych pracowni szpitala.

Oddział Chirurgii Ogólnej

Kierownik: lek Andrzej Narożnik
Pielęgniarka Oddziałowa: Danuta Florczyk

Pracownicy Oddziału Chirurgii Ogólnej zapewniają całodobową opiekę udzielając pomocy pacjentom w zakresie ostrych schorzeń jamy brzusznej, urazów: w tym urazów czaszkowo-mózgowych, urazów klatki piersiowej, jamy brzusznej, dodatkowo świadczymy usługi diagnostyczne i lecznicze z zakresu chirurgii ręki. Wykonujemy zabiegi gruczołu tarczowego, laparoskopowe operacje pęcherzyka żółciowego. Udzielamy również świadczeń dla pacjentów z różnymi schorzeniami wymagającymi planowanych zabiegów operacyjnych. Leczymy chirurgicznie pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi. Dysponujemy przenośnym aparatem USG oraz przewoźnym aparatem Rtg z ramieniem C i torem wizyjnym.

Oddział Pediatryczny

Kierownik: lek Stanisław Szagdaj specjalista chorób dziecięcych
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Romanowska

Oddział zapewnia całodobową pomoc i opiekę medyczną chorym dzieciom i młodzieży do lat 18. W zakresie usług, oprócz bieżącego leczenia chorych pacjentów oddział prowadzi szeroką diagnostykę chorób dzieci. Oddział posiada dwa pododdziały: pododdział niemowlęcy oraz pododdział dzieci starszych. Opiekunom oferujemy komfortowe warunki do całodobowego pobytu z dzieckiem w oddziale.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Kierownik: dr Marek Iwanicki lekarz specjalista położnik – ginekolog II
Położna Oddziałowa: p.o. Barbara Szyszka

Oddział bierze udział w programie Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC). Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad jej nowo narodzonym dzieckiem. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży realizowana jest w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala w Stargardzie i obejmuje:

 • Prowadzimy również pełny zakres diagnostyki i leczenia schorzeń narządu rodnego (USG, badania laboratoryjne, diagnostyka niepłodności – HSG, laparoskopia).
 • Ginekologia operacyjna obejmuje zabiegi wykonywane różnymi metodami z laparoskopią włącznie, takie jak: wycięcia macicy, wyłuszczania torbieli jajników i mięśniaków macicy, nietrzymania moczu – TOT, operacje obniżenia narządu rodnego – pro lift.
Oddział Neonatologiczny

Kierownik: lek Stanisław Szagdaj
Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Szyszka

Dzieci diagnozowane są w: pracowniach rtg i usg, badania biochemiczne, serologiczne i mikrobiologiczne. Wykonujemy badania przesiewowe słuchu, badania w kierunku chorób tarczycy oraz oczu. U dzieci przedwcześnie urodzonych badamy dno oka. Oddział posiada nowoczesną aparaturę, oraz sprzęt umożliwiający postawienie pełnej i szybkiej diagnozy i utrzymanie funkcji życiowych noworodka. Doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek specjalistów czuwa całodobowo nad noworodkami.

Blok Operacyjny

Kierownik:
Koordynator: Agnieszka Dula

Blok Operacyjny posiada trzy sale operacyjne zaprojektowane i wyposażone według nowych standardów UE zapewniające w pełni bezpieczny przebieg znieczulenia i zabiegu operacyjnego. Na bloku operacyjnym pracuje bardzo dobrze wyszkolony i systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje personel medyczny. Wykonujemy laparoskopowe i klasyczne zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii w zakresie chirurgii ręki a także zabiegi ginekologiczne. Blok operacyjny funkcjonuje przez całą dobę.

Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia

Lekarz koordynujący: dr Marzena Formicka
Lekarze:
dr Karol Krzystolik
Osoba nadzorująca: Magdalena Kamińska

Oddział okulistyczny prowadzi leczenie operacyjne w zakresie zaćmy i innych zabiegów na powiekach i gałce ocznej.

Ośrodek Rehabilitacji mieści się przy ul. Staszica 16

Kierownik: lek Ewa Błaszczyk specjalista rehabilitacji medycznej i lekarz pediatra
Pielęgniarka Oddziałowa: Alicja Szczepańska

Leczeniem w naszych oddziałach objęci są pacjenci z dysfunkcją narządu ruchu w wyniku schorzeń neurologicznych, ortopedycznych i chirurgicznych. Rehabilitacja pacjentów opiera się na bazie fizjoterapii szpitala. Po zakończeniu leczenia w Oddziałach pacjenci mają możliwość kontynuowania terapii w Przychodni Rehabilitacji Ośrodka Rehabilitacji. Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz stosowane przez nas sprawdzone techniki i metody leczenia usprawniającego, zapewniają szybkie odzyskanie sprawności ruchowej, a w wielu przypadkach powrót do pracy zawodowej.

Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej – Ośrodek Rehabilitacji Dziennej mieści się przy ul. Staszica 16

Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej – Pracownia Fizjoterapii mieści się przy ul. Staszica 16

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej mieści się przy ul. Staszica 16

Oddział powstał na bazie Oddziału Rehabilitacji-Ośrodka Rehabilitacji w styczniu 2011 roku. W oddziale jest rehabilitowanych dwudziestu pacjentów pod okiem specjalistów.

Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne mieszczące się w kompleksie szpitalnym przy ul. Wojska Polskiego 27

 • Alergologiczna
 • Gastroenterologiczna
 • Kardiologiczna
 • Chirurgii Ogólnej
 • Okulistyczna
 • Otolaryngologiczna
 • Ginekologiczno-Położnicza
 • Neonatologiczna
 • Medycyny Pracy
 • Diabetologiczna
 • Reumatologiczna
 • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Dermatologiczna
 • Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Pediatryczna
 • Urologiczna
Laboratorium Mikrobiologiczne

Laboratorium Mikrobiologiczne mieści się w kompleksie szpitalnym przy ul. Wojska Polskiego 27

P.o. kierownik: Katarzyna Suchowerska – diagnosta laboratoryjny, e-mail: lab.mikrobiologia@zozstargard.pl

Laboratorium Mikrobiologiczne prowadzi diagnostykę mikrobiologiczną dla pacjentów szpitala oraz leczonych poza szpitalem. Diagnozuje zakażenia (choroby infekcyjne) wywołane drobnoustrojami takimi jak: bakterie tlenowe i beztlenowe, Rotawirusy w kale, Demodex sp. Laboratorium izoluje drobnoustroje, identyfikuje je i oznacza wrażliwość na antybiotyki oraz oznacza metodami serologicznymi antygen. Ponadto bierze udział w opracowaniu i rozwiązywaniu problemów epidemiologicznych oraz terapeutycznych, w tym związanych z zakażeniami szpitalnymi. Należy do laboratoriów podstawowych wykonujących badania mikrobiologiczne wszystkich materiałów diagnostycznych np.: ropy, krwi, moczu, płynów ustrojowych, plwociny, zeskrobiny, wymazów z błon śluzowych, kału i inne. Laboratorium Mikrobiologiczne posiada obowiązujące wyposażenie podstawowe oraz: monitorowany system do posiewów krwi, system komputerowy z oprogramowaniem do rejestracji badań, analizy i opracowań statystycznych i epidemiologicznych. Laboratorium Mikrobiologiczne prowadzi wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań oraz poddaje się ciągłej kontroli zewnętrznej organizowanej przez Centralny Ośrodek Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie. Posiada certyfikat Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych.

Sterylizatornia

Kierownik: mgr Wiesława Seweryn

Sterylizatornia SPWZOZ Stargard jest jedną z najnowszych w Polsce. Wyposażona w specjalistyczne urządzenia myjąco – sterylizujące dające nam możliwości wykonywania usług w zakresie:

 • Sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu i formaldehydem.
 • Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu w temperaturze 121 i 1340C.
 • Mycia ultradźwiękowego i maszynowego narzędzi medycznych, kosmetycznych oraz innych.
 • Pakietowania narzędzi, opatrunków i bielizny zabiegowej w rękawy papierowo – foliowe, papier krepowany, włókninę.

Tworzymy miły i fachowy zespół ludzi zaangażowanych w spełnianie, na jak najwyższym poziomie, życzeń naszych klientów w zakresie: rodzaju opakowań, opracowywania składu zestawów zabiegowych, terminu wykonania usług. Prowadzimy pełny monitoring procesów dezynfekcji i sterylizacji ( od otrzymania narzędzi i materiałów medycznych do wydania ich naszemu klientowi). Sterylizatornia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00, w soboty od 8.00 do 16.00, oprócz niedzieli i dni świątecznych.

Pracownie diagnostyczne
 • Rtg konwencjonalne
 • Tomografii Komputerowej
 • USG
 • Endoskopowa
 • Echo, Holtera, Ekg
 • Perymetrii statycznej
 • OCT

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023, 13:49:38, przez Szymon Kulas


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content