Książka telefoniczna

Centrala automatyczna 91 5789 + numer z listy poniżej

Komórka organizacyjna Numer telefonu
Administracja (ul. Wojska Polskiego 27, budynek J)
Fax 91 391 18 83
Kancelaria | Sekretariat Dyrektora 203
Dyrektor Naczelny łączenie przez sekretariat
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa łączenie przez sekretariat
Główny Księgowy 209
Z-ca Głównego Księgowego 211
Dział Księgowości 225, 226
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 222
Kasa 212
Kierownik ds. Personelu Medycznego 206
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta łączenie przez sekretariat
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego łączenie przez sekretariat
Sekcja Dokumentacji Medycznej 223
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych 220
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych 215, 227
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (sprawy kadrowe i socjalne) 208
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (sprawy płac) 214
Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego 202
Dział Techniczno-Gospodarczy 234, 235
Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych 204
Inspektor ds. BHP łączenie przez sekretariat
Inspektor Ochrony Danych łączenie przez sekretariat
Sekcja Informatyczna 216
Stanowisko ds. Obronnych, Sytuacji Kryzysowych, Rezerw oraz Ochrony Informacji Niejawnych 213
Stanowisko ds. Przeciwpożarowych 213
Oddziały Szpitalne (ul. Wojska Polskiego 27)
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Pielęgniarka Oddziałowa 274
Dyżurka – Pielęgniarki, Ratownicy, Sekretarki medyczne 270, 271
Fax 91 391 33 44
Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza 300
Izba Przyjęć Planowa 319
Oddział Chorób Wewnętrznych (budynek A)
Sekretariat 247, 248
Kierownik 245
Pielęgniarka Oddziałowa 242
Gabinety lekarskie 246, 244
Fax 243
Dyżurka Pielęgniarek 600
Blok Operacyjny (budynek B)
Pielęgniarka Oddziałowa 309
Dyżurka Pielęgniarek 308
Oddział Chirurgii Ogólnej (budynek B)
Sekretariat 311
Kierownik 310
Gabinet Lekarski 310
Pielęgniarka Oddziałowa 316
Dyżurka Pielęgniarek 313
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (budynek A)
Gabinet Lekarski 286
Kierownik 285
Pielęgniarka Oddziałowa 338
Dyżurka Pielęgniarek 278
Oddział Otolaryngologiczny (budynek B)
Sekretariat | Pielęgniarka Oddziałowa 343
Kierownik | Gabinet Lekarski 344
Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia (budynek B)
Sala chorych 607
Rejestracja 608
Oddział Neonatologiczny (budynek B)
Kierownik | Gabinet lekarski 620
Pielęgniarka Oddziałowa 622
Oddział Ginekologiczno-Położniczy (budynek B)
Sekretariat 332
Kierownik 333
Gabinet Lekarski 334
Położna Oddziałowa 622
Oddział Pediatryczny (budynek G)
Sekretariat | Pielęgniarka Oddziałowa 254
Kierownik | Gabinet Lekarski 252, 253
Zespół Poradni Specjalistycznych (ul. Wojska Polskiego 27)
Kierownik Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej łączenie przez sekretariat
Rejestracja do Poradni:
Chirurgii Ogólnej 291, 349
Okulistycznej
Alergologicznej
Gastroenterologicznej
Otolaryngologicznej
Diabetologicznej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Urologicznej
Kardiologicznej 249
Ginekologiczno-Położniczej 298
Neonatologicznej 298
Dermatologicznej 287
Gruźlicy i Chorób Płuc 228
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 296
Pracownie (ul. Wojska Polskiego 27)
EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera, badań wysiłkowych, Echokardiografii (rejestracja) 249
Audiometrii 345
Endoskopii (wyłącznie dla oddziałów szpitalnych) 280
Endoskopii (rejestracja) 291, 349
RTG (rejestracja) 264
Tomografii Komputerowej (rejestracja)
USG (rejestracja)
Perymetrii statycznej 639
Laboratorium Mikrobiologiczne
Kierownik 283
Pracownia 282
Apteka Szpitalna
Apteka Szpitalna 267
Kierownik apteki | Fax 268
Sterylizatornia
Sterylizatornia 341
Kierownik Sterylizatorni 340
Kuchnia
Kuchnia | Kierownik 265
Pralnia
Pralnia 284
Szpital Rehabilitacyjny i Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna (ul. Staszica 16)
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 91 577 00 46
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Pracownia Fizjoterapii
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

 

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2021, 20:47:51, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content