rok 2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii klasycznej i diagnostyki obrazowej w Pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej i USG [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [UNIEWAŻNIENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neurologicznej Dziecięcej w SP WZOZ w Stargardzie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SP WZOZ w Stargardzie obejmujących poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie otolaryngologii ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego obejmujące świadczenia z zakresu chirurgii szczękowej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w trybie jednego dnia w zakresie okulistyki [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urologicznej SP WZZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej w SPWZOZ w Stargardzie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ROZSTRZYGNIĘCIE I ODRZUCENIE OFERTY]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w SPWZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej w SPWZOZ w Stargardzie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [UNIEWAŻNIENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej w SP WZOZ w Stargardzie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ODRZUCENIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej w SP WZOZ w Stargardzie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w SP WZOZ w Stargardzie [UNIEWAŻNIENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmujących świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy ROZSTRZYGNIĘCIE

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SP WZOZ Stargard [UNIEWAŻNIENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji neurologicznej w ramach rehabilitacji leczniczej,ze szczególnym uwzględnieniem O.Rehabilitacyjnego i O.Rehabilitacji Neurologicznej ROZSTRZYGNIĘCIE

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych SP WZOZ w Stargardzie w godzinach dyżuru medycznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w SP WZOZ w Stargardzie.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza POZ posiadającego uprawnienia lekarza przyjmującego deklaracje wyboru

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w SP WZOZ w Stargardzie, obejmujących poradę lekarską [PRZEDŁUŻENIE POSTĘPOWANIA]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w SP WZOZ w Stargardzie obejmujących świadczenia udzielane przez pielęgniarkę

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zatrudni personel do pracy w POZ oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

SP WZOZ w Stargardzie zatrudni Kierownika Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej

SP WZOZ w Stargardzie zatrudni ratowników medycznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w tym do realizacji świadczeń transportu medycznego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej SP WZOZ w Stargardzie [ODTZUCENIE OFERTY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Ogłoszenie o poszukiwaniu firmy audytorskiej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych SP WZOZ w Stargardzie w godzinach dyżuru medycznego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert nudzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zatrudni pielęgniarki i położne

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SPWZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w SOR [UNIEWAŻNIENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym[ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP WZOZ w Stargardzie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR w SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27 zatrudni na stanowisku: dietetyk

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SPWZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [UNIEWAŻNIENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technika masażysty w SPWZOZj w Stargardzie., z uwzględnieniem Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu technik fizjoterapii [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [UNIEWAŻNIENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [UNIEWAŻNIENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych

Konkurs na stanowisko Kierownika Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, w ramach leczenia szpitalnego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej w Pracowni USG wraz z opisem badań [ROZSTZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopii oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego – kolonoskopii [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gastroenterologicznej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych [PRZEDŁUŻENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym [PRZEDŁUŻENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w SOR

Oferta pracy na stanowisko elektromechanik

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:11:26, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content