rok 2018

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie ratownictwa medycznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego [ROZSTRZYGNIĘcie]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Otolaryngologicznej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz rehabilitacji neurologicznej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Pediatrycznym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychw zakresie chirurgii ogólnej w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej [ROZSZTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urologicznej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (ROZSTRZYGNIĘCIE)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego (ROZSZTRZYGNIĘCIE)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym(ROZSTRZYGNIĘCIE)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Otolaryngologicznej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii i pediatrii [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu procedur anestezjologicznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym [unieważnienie]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej [UNIEWAŻNIENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych polegających nawykonywaniu procedur anestezjologicznych [UNIEWAŻNIENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych – pełnienie obowiązku Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych na Oddziałach Szpitalnych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na stanowisko pielęgniarki/położnej oddziałowej

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Kardiologicznej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SPWZOZ w Stargardzie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa w Pracowni Endoskopii, Poradni Gastroenterologicznej i Pracowni EPCW [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych USG ginekologicznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SP WZOZ w Stargardzie [UNIEWAŻNIENIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii klasycznej i diagnostyki obrazowej w Pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej i USG [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii i pediatrii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Neonatologicznego i Pediatrycznego SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmujących poradę lekarską w SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz rehabilitacji neurologicznej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii lub neonatologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Pediatrycznego lub Oddziału Neonatologicznego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neurologicznej Dziecięcej [PRZEDŁUŻENIE]

Konkurs ofert naudzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie otorynolaryngologii ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego w godzinach dyżuru medycznego. [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii klasycznej i diagnostyki obrazowej w Pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej i USG wraz z opisem badań [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Konkurs ofert na udzielane specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neurologicznej Dziecięcej [UNIEWAŻNIENIE]

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:12:27, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content